Dịch vụ Luật sư tư vấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cấu thành của tội lừa đảo là như thế nào? Các hành vi như thế nào được coi là dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản? Mức hình phạt của tội lừa đảo chiếm đạo tài sản được quy định ra sao? … Luật Thiện Minh giải đáp các vấn đề trên như sau.