Dịch vụ Luật sư tư vấn Đăng ký nhãn hiệu độc quyền dịch vụ xử lý vật liệu.

Ở Việt Nam, các công ty hoặc cá nhân kinh doanh trong ngành dịch vụ xử lý vật liệu thường không dành sự quan tâm đúng mới đến việc bảo hộ nhãn hiệu cho dịch vụ của họ mặc dù đây là thị trường đang ngày càng cạnh tranh.